پرسش و پاسخهای متداول

پاسخ : با شماره 194 یا شماره های دیگر حوادث گاز درج شده بر روی قبض گاز تماس گرفته شود
پاسخ :باید با دریافت نقشه قبلی گاز منزل از ناحیه مربوطه به سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید.

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!